นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายวิธีการ โรงแรมฮ็อป อินน์ (บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด และ Erawan Philippines, Inc. และบริษัทในเครือ)  (“บริษัท” “เอราวัณ” “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งแต่ละบริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดแยกต่างหากจากกันสำหรับการควบคุมและการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบุคคลหรือผู้ติดต่อของลูกค้า (ในกรณีที่เป็นลูกค้าองค์กร) และบุคคลใดๆที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (“ท่าน”) และแจ้งท่านถึงสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล