Skip to main content

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
โรงแรมฮ็อป อินน์ จะทำการขยายสาขาทั่วประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
และประเทศในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
โดยจะหาพื้นที่เหมาะสมสำหรับการเปิดโรงแรมต่อไป

 

ลักษณะพื้นที่
เราทำการซื้อพื้นที่หรือเช่าระยะยาว
และรวมถึงโรงแรมหรือตึกเก่าที่สามารถมาปรับปรุงเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์

 

ติดต่อฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
Email: development@theerawan.com
Website: http://www.theerawan.com/en/home

กลับขึ้นข้างบน