เสนอขาย/ให้เช่าที่ดินหรือโรงแรม

เพื่อพัฒนาเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ บัดเจ็ทโฮเทลที่ดีที่สุด

โรงแรมฮ็อป อินน์ มีความพร้อมที่จะขยายบริการของเราให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซีฟิก เรามองหาที่ดินและโรงแรมเพื่อการพัฒนา ตามลักษณะต่อไปนี้

  1. ที่ดินเปล่า ซื้อหรือเช่าระยะยาว
  2. โรงแรมที่สามารถมาปรับปรุงเป็นโรงแรมฮ็อป อินน์ 

ท่านสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นหรือติดต่อมาได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

กดเพื่อส่งข้อมูล
Email: bd@theerawan.com
Tel : +662 257 4588