สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก HOP INN REWARD

สมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม!

สถานะ  Blue

 • จะต้องเข้าพักโรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขา 0-24 คืนต่อปี
 • ราคาสมาชิกส่วนลดเริ่มต้น 5% หรือขึ้นอยู่กับสาขาที่พักและเทศกาลพิเศษเข้าพักที่โรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขา
 • Sign-in ในบัญชีสมาชิกทุกครั้งก่อนการจองเพื่อรับส่วนลดห้องพักราคาพิเศษผ่าน www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel เท่านั้น
 • สามารถสะสมคะแนน 1 คืน เท่ากับ 100 พอยท์ มูลค่า 25 บาท 
 • สมาชิกสามารถเช็คอิน ได้ตั้งแต่ 06:00 น. และสามารถเช็คเอาท์ได้ 14:00 น. (ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในวันนั้น)

 

สถานะ Gold

 • จะต้องเข้าพักโรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขา 25 คืนขึ้นไปต่อปี
 • ราคาสมาชิกส่วนลดเริ่มต้น 5% หรือขึ้นอยู่กับสาขาที่พักและเทศกาลพิเศษเข้าพักที่โรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขา
 • Sign-in ในบัญชีสมาชิกทุกครั้งก่อนการจองเพื่อรับส่วนลดห้องพักราคาพิเศษผ่าน www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel เท่านั้น
 • เข้าพักที่โรงแรมฮ็อป อินน์ ทุกสาขา สามารถสะสมคะแนนดับเบิ้ลพอยท์ คือ 1 คืน เท่ากับ 200 พอยท์ มูลค่า 50 บาท 
 • สมาชิกสามารถเช็คอิน ได้ตั้งแต่ 06:00 น. (ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่างในวันนั้น) 
 • การันตีเช็คเอาท์เวลา 16:00 น. 
 • รับฟรีคะแนนสะสมพิเศษในวันเกิด 
 • Surprise and Delight *รับของสมนาคุณ 1 ชิ้นต่อการเข้าพัก การเข้าพักติดต่อกันใดๆ ก็ตาม (เช็คเอ้าท์และเช็คอินวันเดียวกัน) ในโรงแรมเดียวกันถือเป็นการเข้าพัก 1 ครั้ง

 

วิธีสะสมและแลกคะแนนสะสม HOP INN REWARD ง่ายๆ 

 • สะสมคะแนน HOP INN REWARD โดยการสำรองห้องพักตรงผ่าน www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel หรือ Reservation Centre: 02-659-2899 
 • แลกคะแนนสะสมแทนส่วนลดห้องพักผ่านการสำรองผ่าน www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel เท่านั้น 
 • คะแนนสะสมสามารถใช้แลกลดค่าห้องพักได้ตั้งแต่คะแนนแรก หรือจะเก็บสะสมให้ได้ยอดที่มากขึ้นเพื่อใช้ หัก ลดหรือแทนค่าห้องพัก เลือกได้ตามใจคุณ!!

ตัวอย่าง: ในการใช้สิทธิ์คะแนนสะสมเพื่อแลกรับส่วนลด

 1. สมาชิกสถานะ Blue จองห้องพักราคา 600 บาทต่อคืน ใช้ 100 คะแนนในการหักส่วนลด (มูลค่า 25 บาท)
 2. คุณจ่ายค่าห้องพักหลังจากหักส่วนลดเพียง 575 บาท

 

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 • การเป็นสมาชิกของ Hop Inn เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) หรือมีความสามารถทางกฎหมายในการลงนามในสัญญาได้ การเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้โดยบุคคลอื่นๆได้
 • สิทธิประโยชน์ให้สำหรับสมาชิกเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • สมาชิกจะต้องแสดงตัวตนและเข้าพักด้วยตัวเอง มิฉะนั้นการจองจะถูกปรับเป็นราคาตามวันที่เข้าพัก
 • สมาชิกดังกล่าวต้องมีการระบุชื่อเฉพาะบุคคล ไม่สามารถขาย ให้ยืม หรือโอนสิทธิ์ได้
 • การเข้าร่วมระบบสมาชิกดังกล่าวย่อมหมายความว่าสมาชิกตกลงรับสื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรับข้อความข้อมูลข่าวสารของทางโรงแรม
 • สมาชืกสถานะ Gold  ต้องมียอดสะสมการเข้าพักจำนวน 25 คืนต่อ   1   ปี   (365  วัน นับตั้งแต่ มกราคมถึงธันวาคม) 

 

การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก

 • การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel
 • สมาชิกต้องมีอีเมลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก
 • สิทธิ์ในการสะสมคะแนน
 • สำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ โดยการสำรองห้องพักตรงผ่าน www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel หรือ Reservation Centre: 02-659-2899
 • สมาชิก 1 ท่าน สามารถสะสมคะแนนได้เพียง 1 ห้องต่อ 1 คืน

ไม่มีสิทธิ์ในการสะสมคะแนน

 • สำรองห้องพักผ่านตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ เช่น Agoda/ Booking.com และอื่นๆ
 • สำรองห้องพักผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ ซึ่งทำการจองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
 • สำรองห้องพักเป็นหมู่คณะ
 • สำรองห้องพักด้วยบัตรกำนัลงานท่องเที่ยวหรือโปรโมชันส่วนลดต่างๆ
 • เข้าพักประเภทรายวัน (ไม่มีการค้างคืนที่โรงแรม)
 • หากยกเลิกห้องพักหรือไม่เข้าพักตามที่ทำการสำรองห้องพักจะไม่ได้รับคะแนน

 

วิธีการใช้คะแนนแลกส่วนลด

 • ต้องสำรองห้องพักผ่านทางผ่าน www.hopinnhotel.com, Facebook หรือ Line OA @Hopinnhotel 
 • ราคาพิเศษลูกค้าองค์กร และราคา โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดคะแนนสะสมสมาชิกได้
 • สามารถเก็บสะสมคะแนนให้ได้ยอดที่มากขึ้นเพื่อใช้หัก ลด หรือแทนค่าห้องพักได้
 • คะแนนสามารถใช้ได้ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ทุกสาขาในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์
 • คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • หากสมาชิกไม่ได้ใช้คะแนนภายใน 2 ปีหลังจากได้รับคะแนน คะแนนส่วนนั้นของสมาชิกจะถูกหักออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่สามารถทำการเรียกคืน หรือโอนคะแนนให้บุคคลอื่นได้

บัญชีส่วนตัวของสมาชิก

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีประวัติสมาชิก
 • สามารถตรวจสอบประวัติการสำรองห้องพักและตรวจสอบคะแนนสะสมผ่านระบบ HOP INN REWARD

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

 • การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิก HOP INN REWARD หรือใช้คะแนนในทางที่มิชอบ ฉ้อโกง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือดูถูกเหยียดหยามต่อพนักงานโรงแรมหรือลูกค้าท่านอื่น) คำตัดสินในการเป็นสมาชิก HOP INN REWARD อยู่ในดุลยพินิจของทางโรงแรมฮ็อป อินน์แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกคะแนนสะสมหรือการยกเลิกบัญชีสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โรงแรมฮ็อป อินน์ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดทแก้ไขหรือลบข้อมูลออกจากระบบสมาชิก HOP INN REWARD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเข้าร่วมระบบสมาชิก HOP INN REWARD ถือว่าท่านยินยอมที่จะรับข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อทางอิเล็คทรอนิกส์ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมฮ็อป อินน์ หรือหากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลสามารถแจ้งมาที่ผู้ดูแลระบบสมาชิก HOP INN REWARD เพื่อทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน
 • หากทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก HOP INN REWARD บัญชีส่วนตัวของสมาชิกและคะแนนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถโอนถ่ายคะแนนสะสมให้บุคคลอื่นได้


ศูนย์บริการสมาชิก HOP INN REWARD

 • ตามเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.
 • โทร : +66 (0) 2 659 2822 หรือ อีเมล: loyaltyhelpdesk@hopinnhotel.com