Skip to main content

Hop Inn Reward Terms and Conditions

สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก HOP INN REWARD

 • สมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม!
 • รับ 1 คะแนน มูลค่า 50 บาทหรือ 80 เปโซฟิลิปปินส์ สำหรับการเข้าพักทุกคืนที่โรงแรมฮ็อป อินน์ โดยการสำรองห้องพักตรงผ่าน www.hopinnhotel.com หรือ Call- center 02-659-2899 และท่านสามารถนำคะแนนสะสมแลกลดค่าห้องพัก หรือจะเก็บสะสมให้ได้ยอดที่มากขึ้นเพื่อใช้ หัก ลดหรือแทนค่าห้องพัก เลือกได้ตามใจคุณ!
 • คะแนนสามารถเก็บสะสมเพื่อให้ได้ยอดที่มากขึ้นหรือสามารถใช้ได้ตั้งแต่คะแนนแรก
 • สำรองห้องพักโดยใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลดผ่าน www.hopinnhotel.com เท่านั้น

ตัวอย่าง : ในการใช้สิทธิ์คะแนนสะสมเพื่อแลกรับส่วนลด
คะแนนสะสม

 1. จองห้องพักราคา 600 บาทต่อคืน ได้รับ 1 คะแนน มีมูลค่า 50 บาท
 2. *คุณสามารถเก็บสะสมคะแนน หรือ ใช้เป็นส่วนลดในการเข้าพักครั้งถัดไป

ใช้คะแนนแลกส่วนลด

 1. จองห้องพักราคา 600 บาทต่อคืน ใช้ 1 คะแนนในการหักส่วนลด (มูลค่า 50 บาท)
 2. *คุณจ่ายค่าห้องพักหลังจากหักส่วนลดเพียง 550 บาท


เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 • การเป็นสมาชิกของ Hop Inn เปิดให้บุคคลทั่วไปที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ใหญ่ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) หรือมีความสามารถทางกฎหมายในการลงนามในสัญญาได้ การเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ไม่สามารถใช้โดยบุคคลอื่นๆได้
 • สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกไม่สามารถให้บุคคลอื่นใช้ได้
 • สมาชิกดังกล่าวต้องมีการระบุชื่อเฉพาะบุคคล ไม่สามารถขาย ให้ยืม หรือโอนสิทธิ์ได้
 • การเข้าร่วมระบบสมาชิกดังกล่าวย่อมหมายความว่าสมาชิกตกลงรับสื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งรับข้อความข้อมูลข่าวสารของทางโรงแรม
 • สมาชิกสามารถขอใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีในการเข้าพักตามจำนวนเงินเต็มจำนวนของค่าห้องพัก


การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก

 • การลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.hopinnhotel.com
 • สมาชิกต้องมีอีเมลส่วนตัวเพื่อใช้ในการสมัครสมาชิก

สิทธิ์ในการสะสมคะแนน

      • สำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.hopinnhotel.com หรือ ผ่านคอลเซ็นเตอร์ ประเทศไทย +66 (0) 2 659-2899
      •สมาชิก 1 ท่าน สามารถสะสมคะแนนได้เพียง 1 ห้องต่อ 1 คืน


ไม่มีสิทธิ์ในการสะสมคะแนน

 • สำรองห้องพักผ่านตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์ เช่น Agoda/ Booking.com และอื่นๆ
 • สำรองห้องพักผ่านตัวแทนท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์ ซึ่งทำการจองเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล
 • สำรองห้องพักเป็นหมู่คณะ
 • สำรองห้องพักด้วยบัตรกำนัลงานท่องเที่ยวหรือโปรโมชันส่วนลดต่างๆ
 • เข้าพักประเภทรายวัน (ไม่มีการค้างคืนที่โรงแรม)
 • หากยกเลิกห้องพักหรือไม่เข้าพักตามที่ทำการสำรองห้องพักจะไม่ได้รับคะแนน

วิธีการใช้คะแนนแลกส่วนลด

 • ต้องสำรองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ www.hopinnhotel.com เท่านั้น
 • จะสามารถใช้คะแนนแลกส่วนลดได้จากราคา Best Flexible Rate เท่านั้น / ราคาพิเศษลูกค้าองค์กร และราคา โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดคะแนนสะสมสมาชิกได้
 • สามารถเก็บสะสมคะแนนให้ได้ยอดที่มากขึ้นเพื่อใช้หัก ลด หรือแทนค่าห้องพักได้
 • คะแนนสามารถใช้ได้ที่โรงแรมฮ็อป อินน์ทุกสาขาในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์
 • คะแนนสะสมมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 • หากสมาชิกไม่ได้ใช้คะแนนภายใน 2 ปีหลังจากได้รับคะแนน คะแนนส่วนนั้นของสมาชิกจะถูกหักออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่สามารถทำการเรียกคืน หรือโอนคะแนนให้บุคคลอื่นได้

    
บัญชีส่วนตัวของสมาชิก

 • สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียน หรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีประวัติสมาชิก
 • สามารถตรวจสอบประวัติการสำรองห้องพักและตรวจสอบคะแนนสะสมผ่านระบบ HOP INN REWARD


ข้อกำหนดอื่นๆ

 • การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสมาชิก HOP INN REWARD หรือใช้คะแนนในทางที่มิชอบ ฉ้อโกง การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นอันตรายหรือดูถูกเหยียดหยามต่อพนักงานโรงแรมหรือลูกค้าท่านอื่น) คำตัดสินในการเป็นสมาชิก HOP INN REWARD อยู่ในดุลยพินิจของทางโรงแรมฮ็อป อินน์แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกคะแนนสะสมหรือการยกเลิกบัญชีสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โรงแรมฮ็อป อินน์ขอสงวนสิทธิ์ในการอัพเดทแก้ไขหรือลบข้อมูลออกจากระบบสมาชิก HOP INN REWARD โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การเข้าร่วมระบบสมาชิก HOP INN REWARD ถือว่าท่านยินยอมที่จะรับข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อทางอิเล็คทรอนิกส์ทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมฮ็อป อินน์ หรือหากท่านไม่ต้องการรับข้อมูลสามารถแจ้งมาที่ผู้ดูแลระบบสมาชิก HOP INN REWARD เพื่อทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน
 • หากทำการยกเลิกการเป็นสมาชิก HOP INN REWARD บัญชีส่วนตัวของสมาชิกและคะแนนจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่สามารถโอนถ่ายคะแนนสะสมให้บุคคลอื่นได้

ศูนย์บริการสมาชิก HOPINN REWARD

 • ตามเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • โทร : +66 (0) 2 659 2822 หรือ อีเมล : loyaltyhelpdesk@hopinnhotel.com
กลับขึ้นข้างบน