Notice: คำแนะนำสำหรับการเก็บภาษีเมืองในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เมืองเกียวโตมีประกาศการเรียกเก็บภาษีเมืองสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งโรงแรมฮ็อป อินน์ เกียวโต ชิโจ โอมิยะจำเป็นจะต้องมีการเรียกเก็บภาษีเมืองโดยชำระเงินที่แผนกต้อนรับของโรงแรมก่อนการเข้าพัก โปรดทราบว่า ราคาห้องพักที่แสดงบนเว็บไซต์ของเราจะไม่รวมภาษีเมือง

ภาษีเมือง: ภาษีจะเรียกเก็บต่อคน ต่อคืน

ค่าห้องพัก

(ต่อท่าน รวมค่าบริการ ไม่รวมภาษีการบริโภค)

ภาษี
น้อยกว่า 20,000 เยน 200 เยน
20,000 JPY ~ 49,999 JPY 500 เยน
50,000 JPY ขึ้นไป 1,000 เยน

 

ค่าธรรมเนียมที่ถือเป็นค่าห้องพัก: ต้องเสียภาษี
ค่าที่พัก

ค่าธรรมเนียมที่ไม่รวมอยู่ในค่าห้องพัก: ไม่ต้องเสียภาษี
บริการอื่นนอกเหนือจากค่าที่พัก เช่น บริการจัดส่งถึงบ้าน, บริการซักรีด, บริการนวด เป็นต้น

*เกี่ยวกับภาษีเมืองเกียวโต:
ข้อมูลรายละเอียดมีอยู่ในเว็บไซต์ของเมืองเกียวโต

ดูรายละเอียดบนเว็บไซต์ของเมืองเกียวโต