ตอบโจทย์การจองห้องผ่านระบบ HOP INN Business Portal

Multiple Trips

จองห้องพักหลายสาขาและเลือกวันเข้าพักได้ภายในครั้งเดียว

Set Approval Process

ระบบอนุมัติการจองแบบอัตโนมัติ ประหยัดเวลากว่าการทำเอกสารเพื่อขออนุมัติการเดินทาง

Consolidated Invoice

ตรวจสอบรายละเอียดทุกการเดินทางและยอดเรียกเก็บเงินแบบอัตโนมัติ

Historical Travel Report

ตรวจเช็ครายละเอียดการเข้าพักของพนักงานและรายงานสรุปการเดินทางในบริษัทของท่าน

Convenient & Faster Bookings

สะดวก รวดเร็ว บริหารและจัดการจอง อนุมัติ รับใบจองห้องพักแบบเรียลไทม์ผ่านระบบเดียว

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบจองห้องพักสำหรับบริษัท

คลิก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมระบบ HOP INN Business Portal

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายขายโรงแรมฮ็อป อินน์
   (0) 2659 2857