มาทัวร์เมืองไทยแบบออนไลน์ 3D Virtual Tours

ชวนสัมผัสบรรยากาศ และประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

3D Virtual Travel in Thailand

#แอดมินชวนเที่ยวทิพย์ มาทัวร์เมืองไทยแบบออนไลน์ 3D Virtual Tours ชวนสัมผัสบรรยากาศ และประสบการณ์ท่องเที่ยวเสมือนจริงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ภาคอีสาน
• ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา: ปราสาทหินทรงขอมโบราณแบบบาปวน โบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการ แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ บนพื้นที่ 115 ไร่
→ https://my.matterport.com/show/?m=V44VuGQKkpi

→ รายละเอียดเพิ่มเติม: สาขาโรงแรมฮ็อป อินน์ นครราชสีมา

ภาคกลาง
• พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี: พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จัดแสดงแสดงโบราณวัตถุต่างๆ ที่ขุดเจอที่ลพบุรี รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวลพบุรี

- (จุดที่ 1):  https://my.matterport.com/show/?m=RctaFCRs9SQ

- (จุดที่ 2):  https://my.matterport.com/show/?m=S29EzkBGR73

• พระนารายณ์ราชนิเวศน์, จังหวัดลพบุรี: หรือเรียกกันว่า "วังนารายณ์" พระราชวังโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา

 https://my.matterport.com/show/?m=m55sbctmG5A

→ รายละเอียดเพิ่มเติม: สาขาโรงแรมฮ็อป อินน์ ลพบุรี

ภาคตะวันออก

• อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ อ่าวคุ้งกระเบน ตื่นตากับสะพานศึกษาธรรมชาติและป่าชายเลนที่มีความยาวกว่า 1,600 เมตรพร้อมสัมผัสกับธรรมชาติราวกับอยู่ในสถานที่จริง

- (จุดที่ 1): https://my.matterport.com/show/?m=1wz5skawDQU

- (จุดที่ 2): https://my.matterport.com/show/?m=YcBUfyy5oFS

• ปราสาทสด๊กก๊อกธม, สระแก้ว: ตามรอยปราสาทศิลาของจังหวัดสระแก้วเพียงแค่ปลายนิ้ว ปราสาทปราสาทสด๊กก๊อกธม เป็นปราสาทขอม โบราณสถานที่ใหญ่ที่ใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของศาสนาฮินดู

 https://my.matterport.com/show/?m=317LDPNkbeP

→ รายละเอียดเพิ่มเติม: สาขาโรงแรมฮ็อป อินน์ สระแก้ว

ภาคใต้

• บ้านท่านขุน จังหวัดนครศรีธรรมราช: บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ หรือบ้านท่านขุน เรือนปั้นหยายกพื้น หลังคาสูงอายุกว่า 119 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 ซึ่งสามารถเยี่ยมชมความงดงามของเรือนไทยหลังนี้ได้เลย

 https://my.matterport.com/show/?m=JieH2gXeFU3

• บ้านหนังตะลุง, จังหวัดนครศรีธรรมราช: พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ โดยนายหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน)

 https://my.matterport.com/show/?m=tMwFoApoP3G

• วัดมหาธาตุ, จังหวัดนครศรีธรรมราช: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดมหาธาตุ โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองคอน เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหารที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน

 https://my.matterport.com/show/?m=nsqFQXikdVe

→ รายละเอียดเพิ่มเติม: สาขาโรงแรมฮ็อป อินน์ นครศรีธรรมราช

 

หากเที่ยวผ่าน 3D Virtual Tours แล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวและเช็กสาขาที่ฮ็อป อินน์ได้ที่ https://bit.ly/3zNXbaC

โรงแรมฮ็อป อินน์ บริการห้องพักที่มีคุณภาพ ตั้งอยู่ในทำเลที่เข้าถึงสะดวก บริการฟรีไวไฟความเร็วสูง ด้วยการบริการที่เป็นมิตรของพนักงาน และมีพื้นที่จอดรถกว้างขว้าง คุ้มค่าคุ้มราคา ตอบโจทย์การเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน ด้วยเครือข่ายโรงแรมที่มีครอบคลุมทั่วไทย มาตรฐานเดียวกันทุกสาขาทั่วไทย